Dla pacjenta

Jak wygląda wizyta i jak się do niej przygotować?

Podczas wizyty nasi specjaliści zajmują się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem chorobom układu kostno-mięśniowego, układu nerwowego i narządów wewnętrznych.

Na początku wizyty terapeuta przeprowadza wywiad medyczny, podczas którego pyta pacjenta o objawy, dolegliwości oraz o historię chorób. Następnie przystępuje do badania i terapii, wizyta trwa zwykle ok 60 minut.

Podczas badania terapeuta wykorzystuje różne elementy badania takie jak obserwacja i ocena postawy ciała, badanie palpacyjne (w którym specjalista ocenia napięcie między innymi mięśni, stawów i tkanek miękkich), może również przeprowadzić specyficzne testy diagnostyczne jeśli tego wymaga problem pacjenta.

Na podstawie wyników badania terapeuta opracowuje plan leczenia, który może obejmować ćwiczenia rehabilitacyjne, terapię manualną, techniki osteopatyczne, propozycję zmiany w stylu życia i diety. W przypadku przewlekłych dolegliwości lub skomplikowanych problemów, może być konieczne kilka wizyt, aby osiągnąć pożądane rezultaty. W niektórych przypadkach konieczne może być skierowanie pacjenta do innego specjalisty.

Do wizyty nie trzeba szczególnie się przygotowywać, ale warto zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną i ubrać się swobodnie. Wizyta uroginekologiczna, wygląda nieco inaczej i oprócz wspomnianych elementów zawiera zwykle także elementy badania per vaginam lub per rectum. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu i przygotowania do wizyty uroginekologicznej można się zapoznać pobierając ulotkę informacyjną